Dansk Border & Fifeklub

Stiftet 2008

Udstillingsregler for Dansk Border & Fife Klub

 

Deltagere

På Border & Fife klubbens udstillinger kan foreningens medlemmer deltage. Ved åben udstilling kan opdrættere af Border og Fife inviteres til at deltage.

Fuglene skal være af racerne Border Fancy eller Fife Fancy.

Der kan kun udstilles enkeltfugle.

Fugle der udviser sygdomstegn fjernes fra udstillingen.

 

Ringmærkning

Fuglene skal være ringmærkede med internationalt godkendte ringe. Der kan gives dispensation ved deltagelse fra England.

 

Udstillingsbure

Som udstillingsbure må kun anvendes Borderbure.

For Border benyttes 16mm pinde og for Fife 13mm pinde. Pindene placeres med henholdsvis 6 og 5 ribbers mellemrum.

Der benyttes klare pumpeglas med hvid bund. Pumpeglassene placeres i venstre side - låge og trug til højre - og i første mellemrum indenfor den tykke stang. (4. mellemrum).

Buret forsynes med kortholder, som placeres i højre side 1cm. fra bundens overkant og 3 cm. bundens ende.

Bundmateriale er sand og frø i højre side af bunden.

 

Bedømmelse

Alle de udstillede fugle deltager i konkurrencen om:

Bedste Border eller Bedste Fife
Border i klasserne 21 - 38
Fife i klasserne 71 - 88

Fuglene oprangeres fra 1 – 7 i alle klasser.


Til sidst oprangeres de 7 bedste fra Bordergruppen fra 1 - 7 og de 7 bedste fra Fifegruppen fra 1 - 7.

 

Udstillingsbure

Tegningen viser udstillingsbur forfra, bemærk pindeafstanden

er forskellig fra Border til fife (Den røde prik).

 

Bur1la

 

Nedenstående tegning, buret set fra enden.

 

Bur2

DANSK BORDER OG FIFEKLUB

© 2011 Alle Rettigheder forbeholdes.