Dansk Border & Fifeklub

Stiftet 2008

NYT NYT NYT


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NYT   NYT   NYT
-----------------------------------------------------------------------------

Fra Frank Darling (topopdrætter af raceduer) 

har vi modtaget nedennævnte nyhed fra Danmarks Racedueforeningers hjemmeside.
 

Fugleinfluenza og restriktioner – nye muligheder for udstilling

Hovedbestyrelsen har i 2022 løbende været i en god dialog med fødevarestyrelsen, hvilket har resulteret i betydelige ændringer i forhold til, hvordan Fødevarestyrelsen håndterer udbrud af fugleinfluenza. I oktober og november indtil den 22. november 2022 blev der ved konkrete udbrud kun indført restriktioner i form af 3 og 10 km’s zoner.

Da trusselsniveauet blev hævet den 22. november 2022 med en ”nedlukning” i medfør af bekendtgørelse nr. 1445 af 22/11/2022 blev de kendte restriktioner for hold af fjerkræ indført. Der var også den sædvanlige om forbud mod at samle fjerkræ til markeder, udstillinger og dyrskuer jævnfør bekendtgørelsens § 9.

§ 9 er dog anderledes denne gang, idet der er tilføjet et stk. 3, som åbner op for muligheden for tilladelse til udstilling under visse forudsætninger. Dette stk. 3 er indføjet for at imødekomme os medlemmer af Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl, så vi har mulighed for at udøve vores hobby.

Nedenfor og i vedhæftede link. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1445 er de nye muligheder nærmere beskrevet.

Forbud mod sammenbringning af fjerkræ eller fugle i fangenskab

§ 9. Sammenbringninger af fjerkræ eller fugle i fangenskab med henblik på udstilling, dyrskuer og konkurrencer, herunder tilførsel til markeder og lignende sammenbringninger, er forbudt.

Stk. 2. Igangværende sammenbringninger som nævnt i stk. 1, skal opløses med øjeblikkelig virkning.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan give tilladelse til afholdelse af sammenbringninger nævnt i stk. 1, under følgende forudsætninger:

1) at fuglene udelukkende stammer fra virksomheder, som holder fugle i fangenskab, med færre end 100 fugle, og

2) at fuglene udelukkende stammer fra virksomheder, der ikke holder fjerkræ, og

3) at sammenbringningerne ikke afholdes inden for restriktionszoner oprettet af Fødevarestyrelsen som følge af udbrud af højpatogen aviær influenza.

Som det fremgår af § 9, stk. 3 kan fødevarestyrelsen give tilladelser til sammenbringning af fugle i fangenskab på udstillinger, dyrskuer og konkurrence.

Det er altså muligt at afholde udstillinger, men følgende skal opfyldes:

1. Fødevarestyrelsen skal give tilladelse.

2. Tilladelse forudsætter, at vores racefjerkræ (høns, ænder, kalkuner, gæs og duer) kan betegnes som ”fugle i fangenskab” og besætningen må max være på 100 fugle.

Vores racefjerkræ kan betegnes som ”fugle i fangskab”, når de kommer fra en virksomhed ”besætning/racefjerkræhold” med færre end 100 fugle, og at æg og kød fra dyrene kun bruges i egen husholdning. Man må hverken sælge eller forære æg eller kød til andre.

Vores racefjerkræ vil få betegnelsen ”fjerkræ”, når de kommer fra en virksomhed/besætning med mere end 100 dyr, eller man sælger eller forære æg eller kød til andre end egen husholdning. Når vores racefjerkræ betegnes som fjerkræ gælder alle restriktioner, og Fødevarestyrelsen vil ikke give tilladelse til, at de kommer på udstilling.

 Det skal helt konkret forstås således, at hvis man har 5 høns i baghaven og tager æg med på arbejdet til kollegaerne eller forærer en høne til familie, som de tager med hjem og spiser hos sig selv, så er man omfattet af definitionen for ”fjerkræ” og dermed alle restriktionerne og forbud mod udstilling.

 Det er således en forudsætning for at få tilladelse til udstilling, at alle dyrene på udstillingen kan få betegnelsen ”fugle i fangenskab”.

 Samtidig gælder dog, at dyr fra en zone med aktuel udbrud 3 og 10 km zoner ikke kan komme på udstilling, og det er heller ikke muligt at holde udstilling i en 3 og 10 km’s zone med aktuelt udbrud.

Vi er hovedbestyrelsen tilfredse med denne mulighed for at kunne holde udstilling, og vi er af den holdning, at langt de fleste af vores medlemmers racefjerkræhold vil kunne opfylde betegnelsen ”fugle i fangenskab”, og dermed har mulighed for at komme på udstilling.

 Vi har derfor nu mulighed for at holde udstillinger, selvom landet er lukket på grund af fugleinfluenza. DET ER DA MEGET GODT.

Det vil sige vores klubber kan søge om dispensation om at få lov til at afholde deres normale udstillinger i december og januar som vanligt – prøv det – kom i gang. Er der tvivl, så kontakt kontoret.

Med venlig hilsen Hovedbestyrelsen.

Denne nyhed kom på Danmarks Racedueforeningers hjemmeside den 30 november 2022.

DANSK BORDER OG FIFEKLUB

© 2011 Alle Rettigheder forbeholdes.