Dansk Border & Fifeklub

Stiftet 2008

Temadage

Temadag 25. september 2010
Temadag den 25. september 2010.


TEMADAG DEN 25.SEPTEMBER

 

Lørdag den 25. sept. havde bestyrelsen for DBF indbudt til temadag, hvor Kirke Stillinge Skole var det sædvanlige gode mødested.

26 mødte op og fik en faglig indholdsrig dag samtidig med et hyggeligt og givende socialt samvær – en fantastisk god dag.

Efter morgenkaffen med rundstykker og en velkomst ved foreningens formand Per Larsen tog Frank Darling over med sit planlagte foredrag.

 

temadag borderfife41rFrank satte fokus på fuglenes adfærd, som han delte op i 2 afsnit: nedarvet adfærd og tillært adfærd.

Den nedarvede adfærd er medfødt og til rådighed fra fødslen – tiggerbevægelsen, kurtiseringsadfærd, flyveevne, sang, fjerpleje, søvn/hvile…..

 

Den tillærte adfærd  er at æde, fødesøgning, flugtafstand,  at sidde i udstillingsburet, tilpasning til det gældende miljø…Den tillærte adfærd er altid til at ændre ved nye påvirkninger.

 

Frank havde også fokus på fjerdragten – dens beskyttelse mod vejret, dens betydning for fuglens flyvefærdighed…

En fjers opbygning – skaft, stråler, bistråler, kroge, farver… Frank havde medbragt papirark, hvorpå han havde påsat rimede og intensive fjer samt fjer med forskellige fejl.

temadag borderfife 11r temadag borderfife21r

Ovennævnte er blot en række nøgleord fra et virkelig vel planlagt og givende foredrag. Hver enkelt del kunne Frank tale længe om. Undervejs var der mange spørgsmål og bemærkninger fra de mange fremmødte.

 

Efter middagspausen fik foreningens sekretær Henrik Holm ordet.

temadag borderfife51rHenrik startede med at fortælle om arbejdsopgaven med at få kontakt til andre specialklubber rundt om i Europa. Denne synliggørelse og evt. samarbejde – bytte rosetter, oversættelse af artikler, deltage i fælles projekter (border undersøgelsen), udstille ved hinanden osv  var vigtig for DBF.

 

Henrik har virkelig formået at få skabt en række positive kontakter til både andre specialforeninger og til en række spændende enkeltpersoner rundt om i Europa – f.eks. Terry Kelly som er en kendt  opdrætter af fife fancy samtidig er han en anerkendt international dommer. Han har rigtig mange fife og klarer sig fremragende på de store udstillinger. Som dommer dømmer Terry Kelly fife fancy og border fancy på store udstillinger rundt om i verden.

temadag borderfife31rTerry Kelly har skrevet bogen: THE FIFE CANARIE. Samtidig har han på DVDèr gode ting til både begyndere og øvede/erfarne.

 

Terry Kelly dømmer i år på DBF`s  store internationale specialudstilling for border og fife lørdag den 4. dec. på Korup Skole i Odense.  På udstillingsdagen vil der blive afholdt et mindre seminar, hvor Terry Kelly vil fortælle og hvor man kan stille spørgsmål.

Henrik lagde op til, at specialforeningen næste år skulle invitere Terry Kelly til en hel temadag.

Efter en række bemærkninger og spørgsmål til Henrik afsluttede Per dagen. Efterfølgende var der kage og kaffe.

 

Tekst: Ole

Foto: Per

DANSK BORDER OG FIFEKLUB

© 2011 Alle Rettigheder forbeholdes.