Dansk Border & Fifeklub

Stiftet 2008

Temadage

Temadag den 23. februar 2019

 TEMADAG I KOLDING

DEN 23. FEBRUAR 2019.

IMG 0597R

REFERAT:

En kort historisk gennemgang af foreningen fra start (den 2/2 2008) og op til i dag, især med fokus på medlemstallet, blev optakten til en her og nu status samt et kik ud i fremtiden.

IMG 0598R IMG 0600R

 

Vores medlemmer bor meget spredt rundt om i landet, hvilke ofte giver transportmæssige problemer. Udstillingen i dec. kan dog stort set samle alle. Den har en form og indhold, som roses meget.

IMG 0601R IMG 0602R

Vores sommertræf i øst og vest er både givende og hyggelige, men er ofte ikke særlig godt besøgt.

Temadagen i februar afsluttes altid med foreningens generalforsamling. Her har vi ind imellem en gæstetaler, samtidig tager vi hånd om de problemstillinger foreningen har.


IMG 0603R IMG 0604R

 

 

I år valgte vi at sætte fokus på vores forenings udviklingsmuligheder. Bestyrelsens oplæg ved Ole gav anledning til en lang og god debat. Lad mig nævne en række ideer:

En tættere tilknytning til JFKK og DKK.

Vores hjemmeside kunne integreres i Dansk Kanarie´s hjemmeside.

Deltage i møder i lokalkredsene under DKK og JFKK.

Brugen af de sociale medier.

Vigtigt at den enkelte opdrætter har samarbejdspartnere.

Osv – osv

Bestyrelsen skal arbejde videre med de gode tanker/ideer.

Udstilling – forslag til ændringer?

Der blev givet udtryk for, at lysforholdet var problematisk og at stolene i den forbindelse var fejlplaceret.

Vi skal sikre de nødvendige hjælpere både i køkken og til selve udstillingen.

Efter en god snak om situationen i de forskellige fuglestuer, blev der gjort klar til frokost.

IMG 0605R

Dagen sluttede med årets generalforsamling. Referat af denne kan læses andet sted på hjemmesiden.

Tak til Kirsten og Gert for god pleje i forbindelse med kaffe, rundstykker og frokost.

Tak til Villy og BMS.


tekst Ole
billeder: Jytte

DANSK BORDER OG FIFEKLUB

© 2011 Alle Rettigheder forbeholdes.