Dansk Border & Fifeklub

Stiftet 2008
BEMÆRK - Ny model Fife Fancy?

 

På den sidste ordinære generalforsamling på Fife Fancy Federation dukkede et forslag op vedr. en evt. fremtidig ændring af tegningen af Fife Fancy – se tegninger.

 

Det er meningen, at en evt. ændring af standarden  skal afgøres ved en afstemning på næste ordinære generalforsamling på Fife Fancy Federation.

 

Den gule tegning viser den Fife Fancy, man så vil søge at nå frem til (figur 1).

fife-streg1r
figur 1

Figur 2 er den gældende Fife Fancy.

fife-tegning1rrr
figur 2


Figur 3 viser forskellen mellem figur 2 og figur 1 (de er lagt oven på hinanden, så man tydelig kan se forskellen).

fife fancy 003rs-
figur 3

 

På næste generalforsamling i DBF vil emnet blive taget op til debat.

 

Henrik Holm

DANSK BORDER OG FIFEKLUB

© 2011 Alle Rettigheder forbeholdes.